#تیک تر هنوز عضو نشده اید؟؟! به ما بپیوندید
8-} B-) :اخیش :تهوع :ساکت [-(
:دی @-) :دبلیو :-L ;هه :-@
X( :-B :| :O :نماز =))
:زبان :-j :جشن =; :بغل $-)
:فرشته ;عشوه ;) :نمیدونم (: :-/
:عر :پی :)) :بیا @};- :-؟
:تشویق :اس :ابرو :حرص :لاو :تاج
:خسته :خجالت :دنس B-( :دعا :جمجمه
:بوس :راک :اوه :ترس :دروغگو :سوت
:دلقک :تلفن :رویایی %-( X_X :(

آن تناور درخت خانه شکست ... بعد از این کی توان به سایه نشست؟!....
5 لایک / 0 امتیاز - 1391/08/18 - 11:41